Badshahitalya Tya Mukutatala Lyrics – Milind Shinde

Home » Marathi » Badshahitalya Tya Mukutatala Lyrics of Badshahitalya Tya Mukutatala by Milind Shinde is the latest Dr. Br Ambedkar Song sung by Milind Shinde and Badshahitalya Tya Mukutatala lyrics. Lyrics of Badshahitalya Tya Mukutatala स्वप्तस्वरांनी नटलेले एक रत्नजडीत लेणे होते“बंद्या रुपयाला आणि खणखण वाजणारे नाणे होतेकोकीळाही मान डोलवी ऎसें प्रल्हादाचे गाणे होते बादशाहीतल्या त्या मुकुटातलाबादशाहीतल्या त्या मुकुटातलाकैकदा मी हिरा कोहिनूर पाहिला बादशाहीतल्या त्या मुकुटातलाबादशाहीतल्या त्या मुकुटातला बादशाहीतल्या त्या मुकुटातलाकैकदा मी हिरा कोहिनूर पाहिलाकैकदा मी हिरा कोहिनूर पाहिला…

Read More