Aai Mhane Lekarala Re Lyrics – Bhim Geet

Home » Marathi » Aai Mhane Lekrala Aai Mhane Lekrala Lyrics by Manohardeep & Sushma Devi is the newest Dr. Br. Ambedkar’s song from the album Bhimwadi, while Aai Mhane Lekrala lyrics written by B. Kashinand. Aai Mhane Lekrala Lyrics आई म्हणे लेकराला रे कुलदीपाहो भीमासारखा, हो भीमासारखा हाती पाटी घेताना भीमाला स्मरावेनियमाप्रमाणे तू अध्ययन करावेतुझे मोल कळू दे तुझ्या शिक्षकाहो भीमासारखा, हो भीमासारखा मंत्र आठवावा भीमाने दिलेलाअभिमान वाटावा महात्मा फुलेलाऐसे वर्तन करावे तू ज्ञानवर्धकाहो भीमासारखा, हो भीमासारखा सदा…

Read More