Buddha Kabir Jyotiba Lyrics – BheemGeet

Home » Marathi » Buddha Kabir Jyotiba Buddha Kabir Jyotiba Lyrics is the latest song by Marathi Bheemgeet, lyrics by Buddha Kabir Jyotiba in Marathi. Buddha Kabir Jyotiba Lyrics बुद्ध कबीर जोतीबाबुद्ध कबीर जोतीबाझाले महान भूवरत्यात भीमराव माझा,जशी दुधात साखर शोध सत्याचा लाविलात्या गौतम बुद्धानंकेला धम्माचा पाठआंबेडकर बाबानंधर्म बुद्धाचा हा थोरजसं दूध असे कोरंत्यात भीमराव माझा,जशी दुधात साखर गरिबांचा जोतिबाजगी झाला महात्मात्या दुःखी दलितांचात्यानं जाणिला आत्माभोळ्या जनतेवर त्याचेआहे असंख्य उपकारत्यात भीमराव माझा,जशी दुधात साखर त्या कबीराची वाणीआजही घुमते कानीकेली…

Read More