Buddha Kabir Jyotiba Lyrics – BheemGeet

Home » Marathi » Buddha Kabir Jyotiba Buddha Kabir Jyotiba Lyrics is the latest song by Marathi Bheemgeet, lyrics by Buddha Kabir Jyotiba in Marathi. Buddha Kabir Jyotiba Lyrics बुद्ध कबीर जोतीबाबुद्ध कबीर जोतीबाझाले महान भूवरत्यात भीमराव माझा,जशी दुधात साखर शोध सत्याचा लाविलात्या गौतम बुद्धानंकेला धम्माचा पाठआंबेडकर बाबानंधर्म बुद्धाचा हा थोरजसं दूध असे कोरंत्यात भीमराव माझा,जशी दुधात साखर गरिबांचा जोतिबाजगी झाला महात्मात्या दुःखी दलितांचात्यानं जाणिला आत्माभोळ्या जनतेवर त्याचेआहे असंख्य उपकारत्यात भीमराव माझा,जशी दुधात साखर त्या कबीराची वाणीआजही घुमते कानीकेली…

Read More

Buddha Charni G Namav Vatta Lyrics – Anand Shinde

Home » Marathi » Buddha Charni G. Namav Vatta Lyrics by Buddha Charni G. Namav Vatta By Anand Shinde is the latest Bheemgeet Buddha Charni G Namav Vatta lyrics written by Anand Kamble. Lyrics by Buddha Charni G. Namav Vatta सकाळच्या पारीबाई बुद्धाच्या विहारीतिथं जाऊन सत्वरीध्यान लावून अंतरी मला सकाळी गं, रोज विहारी गंरमावं वाटतंबुद्ध चरणी गं, भीम चरणी गं,नमावं वाटतं माझी श्रद्धा गं, भोळी भाबडीजग म्हणतंय मजला वेडीबुद्ध नामाची, भीम नामाचीमाझ्या वेड्या जीवाला गोडी.धम्मकार्यात भीमकार्यातमला श्रमावं वाटतं,बुद्ध चरणी…

Read More