Kumbharapari Tu Bhima Samajala Ghadvile Lyrics – Bheemgeet

Home » Marathi » Kumbharapari Tu Bhima Samajala Ghadvile Lyrics of Kumbharapari Tu Bhima Samajala Ghadvile is recent is dr. Br. Dr. Ambedkar Song Kumbharapari Tu Bhima Samajala Ghadvile lyrics Lyrics of Kumbharapari Tu Bhima Samajala Ghadvile कुंभारापरी तू भीमासमाजाला घडविलेधिक्कारुन गुलामीलाबुद्धाकडे वळविले बावीस प्रतिज्ञेचीभीमा तू दीक्षा दिलीबुद्धाच्या विचारांचीभीमा तू भिक्षा दिली.प्रगतीच्या शिखरावरीआम्हाला चढविले… जीवन उद्धरलेपाळताना पंचशीलाझोपडीच्या जागी आतादिसू लागला बंगला.लाचारी-गरीबीलातूच दूर पळविले… दरवाजे केले खुलेशिक्षणाच्या भवनाचेदूध आम्हा पाजियलेगुरगुरत्या वाघिणीचे.तुझ्या कष्टापायी भीमाखूप काही मिळविले… बुद्धाच्या धम्मानेकेली लई नवलाईधम्माकडे वळलेभीमा…

Read More